دموی اکانت ها

تست مشتری: هر کاربر در سیستم یادگیرنده است ، به این معنی که همه آنها قادر به ثبت نام در هر دوره هستند.

نام کاربری: ecademy-learner
رمز عبور: ecademy-learner

تست مربی: آن دسته از کاربران می توانند یک دوره آموزشی را با درس و آزمونها با پشتیبانی ویرایشگر دوره عالی ایجاد کنند ، آن را امتحان کنند.

نام کاربری: samus
رمز عبور: 1234563